សារស្វាគមន៏របស់ឯកអគ្គរាជទូត ហោ ណាំបូរ៉ា
ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី    
អាស័យដ្ឋាន និងម៉ោងធ្វើការ
របស់ផ្នែកកិច្ចការកុងស៊ុល
ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី

អាស័យដ្ឋានៈ    ផ្ទះលេខ 41 ផ្លូវ Pejaten Barat តំបន់ Jakarta Selatan 12550
    ទូរស័ព្ទៈ (62 21) 761 2523
    ទូរសារៈ (62 21) 781 2524
    អ៊ីម៉ែលៈ camemb.jkt@mfa.gov.kh
              camembjkt@gmail.com

ម៉ោងធ្វើការៈ    ផ្នែកកិច្ចការកុងស៊ុលបើកពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ លើកលែងតែថ្ងែបុណ្យ
    ជាតិដែលកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យ តាមពេលវេលាដូចខាងក្រោមៈ
    ១. ការដាក់ស្នើសុំពន្យាលិខិតឆ្លងដែនៈ
        - ពីម៉ោង ០៩ព្រឹក ដល់ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ និង
        - ពីម៉ោង ០២រសៀល ដល់ ម៉ោង០៤រសៀល ។
    ២. ការមកទទួលយកលិខិតឆ្លងដែនៈ
        - ពីម៉ោង ០២រសៀល ដល់ ម៉ោង០៤រសៀល ។

សូមជូនភ្ជាប់មកជាមួយនូវៈ
១. ពាក្យស្នើសុំពីសាមីខ្លួន
២.លិខិតឆ្លងដែន
៣. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ (បើមាន)
៤. លិខិតបញ្ជាក់ការងារ (ប្រសិនបើធ្វើការនៅឥណ្ឌូនេស៊ី)
៥. លិខិតបញ្ជាក់ពីសាលារៀន (ប្រសិនបើជាសិស្ស)

  ការលើកលែងទិដ្ឋាការ
រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងប្រទេសនានា

ល.រ ប្រទេស ប្រភេទលិខិតឆ្លងដែន កំណត់សំគាល់
ការទូត ផ្លូវការ ធម្មតា
ប្រ៊ុយណេ  ១៤ថ្ងៃ  ១៤ថ្ងៃ ១៤ថ្ងៃ  
ឥណ្ឌូនេស៊ី  ១៤ថ្ងៃ ១៤ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  
ឡាវ  ៩០ថ្ងៃ  ៩០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  
ម៉ាឡេស៊ី  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  
មីយ៉ាន់ម៉ារ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  ១៤ថ្ងៃ  
ហ្វីលីពីន  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  ២១ថ្ងៃ  
សឹង្ហបូរី ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  
ថៃ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  ១៤ថ្ងៃ  
វៀណាម  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  
១០ គូបា  ក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្ម មិនទាន់លើកលែង  
១១ ចិន  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ មិនទាន់លើកលែង  
១២ ហុងកុង  ១៤ថ្ងៃ  ១៤ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  មិនអនុវត្តសំរាប់ម៉ាកាវ
១៣ ឥណ្ឌា  ៦០ថ្ងៃ  ៦០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
១៤ អ៊ីរ៉ង់  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
១៥ សា.កូរ៉េ  ៦០ថ្ងៃ  ៦០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
១៦ ប៉េរ៉ូ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
១៧ រុស្ស៊ី  ក្នុងអំឡុងពេលបេសកកម្ម  មិនទាន់លើកលែង  
១៨ ប្រេស៊ីល  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
១៩ ម៉ុងហ្គោលី  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ មិនទាន់លើកលែង  
២០ ស៊ីស៊្លែល  ១៥ថ្ងៃ  ១៥ថ្ងៃ  ១៥ថ្ងៃ  
២១ អេក្វាទ័រ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
២២ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  
២៣ បង់ក្លាដេស  ៣០ថ្ងៃ  ៣០ថ្ងៃ  មិនទាន់លើកលែង  

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចំាសាធារដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី
      ថ្ងៃទី​ ១៣ វិច្ឆកា ឆ្នំា២០១៤