សារស្វាគមន៏របស់ឯកអគ្គរាជទូត ហោ ណាំបូរ៉ា
ឯកអគ្គរាជទូតតែងតាំង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី    
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ញុំមានសេចក្តី រីករាយដ៏អស្ចារ្យមួយ សម្រាប់ខ្ញុំ ក្នុងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះ ស្ថានទូតនៃ
ប្រទេសកម្ពុជាវាគឺ សហរដ្ឋអាមេរិច។ 1 ព្រឹកមួយចំនួនដែលជាអ្នកនៅជាមួយមនុស្សជាច្រើននៃលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័រនេះនឹងត្រូវឥឥឥ ឥឥឥ